11.05.1961 – 21.11.2023

Żyła 62 lata.

Data pogrzebu: 24.11.2023 r.

Msza św.: 

Pogrzeb: 24.11.2023 r. godz. 11.30 Ceremonia przy grobie na Cmentarzu w Chodzieży. Wejście od Kaplicy Górnej.