6.04.1953 - 18.05.2024

Żyła 71 lat.

Data pogrzebu: 24.05.2024 r.

Msza św.:

Pogrzeb: 24.05.2024 r. o godz. 11.00 z Kaplicy Dolnej na Cmentarzu Parafialnym w Chodzieży.