Jak przebiega transport zwłok z zagranicy?

Transport zwłok z zagranicy to proces wymagający szczególnej uwagi, organizacji i przestrzegania określonych procedur prawnych. Zakład Pogrzebowy Twaróg oferuje kompleksową obsługę międzynarodowego transportu zwłok, mając na uwadze zarówno kwestie formalne, jak i emocjonalne związane z tym trudnym zadaniem.
  1. Zgłoszenie zgonu i kontakt z zakładem pogrzebowym

W przypadku śmierci za granicą, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym. Nasi doświadczeni pracownicy udzielą niezbędnych informacji dotyczących procedur, dokumentacji oraz organizacji transportu zwłok do Polski.

  1. Przygotowanie dokumentów

Międzynarodowy transport zwłok wymaga złożonej dokumentacji, która obejmuje m.in. akt zgonu, zaświadczenie lekarskie, a także dokumenty wymagane przez służby graniczne. Nasz zakład pogrzebowy pomaga uzyskać i przetłumaczyć niezbędne dokumenty.

  1. Zabezpieczenie zwłok

Zakład Pogrzebowy Twaróg podejmuje wszystkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć zwłoki zmarłego zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Stosujemy specjalne procedury, aby utrzymać ciało w odpowiednim stanie podczas transportu.

  1. Transport do kraju

Organizacja transportu zwłok obejmuje zarówno sprawy logistyczne, takie jak zamówienie specjalistycznej trumny i jej odpowiednie zabezpieczenie, jak i kwestie formalne, takie jak uzyskanie niezbędnych pozwoleń na transport międzynarodowy. Wszystkie procedury są przeprowadzane z poszanowaniem przepisów państwowych i międzynarodowych.

  1. Przyjazd do Polski i dalsze procedury

Po dotarciu zwłok do Polski zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z powrotem zmarłego na rodzimą ziemię. Obejmuje to m.in. odprawę celno-skarbową, zgłoszenie do urzędu stanu cywilnego oraz wszelkie inne procedury niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu transportu.

  1. Ceremonia pogrzebowa

Po zakończeniu procedur związanych z transportem zwłok, organizujemy ceremonię pogrzebową zgodnie z życzeniami rodziny. Dbamy o każdy detal, aby uczynić tę chwilę godną i szanującą pamięć zmarłego.

Transport zwłok z zagranicy to skomplikowany proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i pełnego zaangażowania. Zakład Pogrzebowy Twaróg oferuje kompleksową obsługę, zapewniając rodzinie wsparcie na każdym etapie tego trudnego zadania oraz przestrzeganie wszystkich przepisów i norm międzynarodowych.