Co zrobić w obliczu śmierci?

Wiemy że śmierć osoby bliskiej dla każdego z nas stanowi bardzo stresujący moment. Dlatego w tym miejscu pragniemy Państwu pomóc w odpowiedzi na pytanie co dalej robić?

Jeżeli zgon nastąpił w domu:

Dzwonimy na pogotowie z informacją o tym ze śmierć osoby nastąpiła w miejscu zamieszkania. Czekamy na przyjazd lekarza który na podstawie dowodu osobistego wystawi kartę zgonu

O zaistniałej sytuacji informujemy zakład pogrzebowy. Będziemy cały czas kontakcie z Państwem i niezwłocznie po wystawieniu karty zgonu zabierzemy ciało osoby zmarłej do naszej chłodni.

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej prosimy udać się do jednej z naszych filii.

 

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub placówce opiekuńczej:

Konieczne jest uzyskanie karty zgonu. Wystawia ją lekarz lub inna osoba upoważniona.

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej prosimy udać się do jednej z naszych filii w Chodzieży lub w Szamocinie.

 

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, pracownicy zakładu pogrzebowego Twaróg, zajmą się wszelkimi formalnościami. W tym uzyskaniem zasiłku pogrzebowego, który zostanie rozliczony już po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

 

Wymagane dokumenty w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego:

- akt zgonu

- legitymacja ZUS, KRUS lub zaświadczenie z zakładu pracy osoby zmarłej

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

- dowód osobisty osoby zmarłej

- faktura z zakładu pogrzebowego

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.